„Meeskonnatöö kõrgeim tase“

Kuidas ehitada meeskond, mis saavutab suurepäraseid tulemusi?

Koolituse eesmärk

 •  Meeskonna ühtsustunde tugevdamine.
 •  Nähtamatute barjääride ja individualismi vähendamine.
 •  „Silotornide“ tekke vältimine organisatsioonis.
 •  Aidata juhtidel keskenduda ühise eesmärgi saavutamisele.

Koolitusele on oodatud

 • Ettevõtte juhtmeeskonna liikmed, kes soovivad suurendada omavahelist usaldust ja parandada koostööd.

Koolituse tulemused

 • Juhid mõistavad iseennast ja oma rolli meeskonnas paremini ning on rohkem valmis meeskonnaga sisulist koostööd tegema.
 • Juhid jagavad meeskonnaga ühist eesmärki ja võtavad selle eest ka ühiselt vastutuse.
 • Juhid soovivad meeskonna nimel enam pingutada.
 • Meeskond usaldab ja toetab üksteist rohkem.
 • Meeskonna koostöö on paranenud ja on loodud eeldused tulemuste parandamiseks.

Koolituse ülesehitus

 • Koolitus kestab 2 päeva ja hiljem toimub järelkohtumine, mis kestab kuni 2 tundi.
 • Koolitus on üles ehitatud interaktiivsel koostööpõhimõttel, mille käigus on kõik osalejad aktiivselt koolitusprotsessi kaasatud.
 • Läbi meeskonna- ja paarisharjutuste saab iga osaleja koolituse käigus käsitletavast teemast praktilise kogemuse.
 • Väga soovitav on koolitusel omandatu kinnistamist ja parktikas rakendamist jätkata kasutades Coaching meeskondadele