Koolituse eesmärk

 • Teadvustada juhtidele erinevad töötajate motivatsiooni mõjutavad tegurid
 • Anda juhtidele konkreetsed juhised kuidas neid kasutada positiivse ja motiveeriva töökeskkonna loomiseks.

Koolitusele on oodatud

 • Kõik, kes igapäevaselt juhivad suuremaid või väiksemaid meeskondi.

Koolituse tulemusena juhid:

 • teavad, millised on juhile vajalikud hoiakud ja käitumisviisid motiveeriva töökeskkonna loomiseks;
 • teavad, millised on juhi käsutuses olevad motivatsiooniallikad ja kuidas neid aktiivsena hoida;
 • teavad erinevaid motivatsiooni mõjutavaid tegureid ja on õppinud neid kasutama.

Koolituse ülesehitus

 • Tegemist on päevase treeninguga, kus on sujuvalt ühendatud teooria ja praktilised harjutused ning iseseisev kodutöö.
 • Teooria puudutab põhilisi motivatsiooni allikaid ja motivatsiooni mõjutavaid tegureid.
 • Praktika hõlmab iseseisvaid harjutusi, grupiülesandeid ja arutelusid.
 • Kõik materjalid antakse peale koolitust kaasa, mis võimaldab edaspidi treeningul õpitut ja kogetut praktiseerida.
 • Soovi korral pakun personaalset või meeskonna coachingut töötajate motiveerimiseks vajalike isiklike käitumisharjumuste muutmisel.