„Inimesekeskne juhtimine“

Üks lihtsamaid juhtimise definitsioone ütleb, et juhtimine tähendab eesmärkide saavutamist inimeste kaudu. Juhiks olemine on tegevuste ja protsesside planeerimine ja eestvedamine  ning inimestelt aru pärimine.

Samal ajal ei ole tänasel päeval võimalik inimesi lihtsalt käsutada, see viis ei tööta, kui see üldse kunagi toiminud on.

Lahendus tagamaks töötajate motiveerituse, organisatsiooni suurepärase toimise ja  tulemused, on inimesekeskne juhtimine ning eestvedamine koos vastavate tehnikate ja oskustega.

Loe lähemalt

„Motiveerimine ja kaasamine“

Erinevate ettevõtetes on tegevjuhina minu suurimateks väljakutseteks alati olnud, kuidas:
– kaasata töötajad ettevõtte eesmärkide täitmisesse;
– luua keskkond, kus inimesed vabatahtlikult võtavad vastutuse;
– panna töötajad tegutsema eesmärkidest lähtuvalt, mitte sõrmega ametijuhendis kirjapandut jälgides.

Nii nagu paljud juhtimisgurud on öelnud, arvan ka mina, et kõik algab motivatsioonist ja ilma selleta ei juhtu midagi. Samas sõltub töötajate motivatsioon suures osas nende otsesest juhist ja kuidas neid juhitakse. Ilma võimeta teisi oskuslikult juhtida ja nende käitumist mõjutada, on iga juht eksiteel.

Loe lähemalt

„Juht nagu coach“

Kõik juhid ootavad, et nende töötajad oleksid ühistele eesmärkidele orienteeritud, kuid traditsioonilised juhtimisviisid tänapäeval seda ei taga.

Paljude coaching raamatute autor Jenny Rogers on öelnud: „Coaching aitab luua kaasatust, sest on seotud kõigega, mida me teame meid tööle panevast motivatsioonist.“

Samas töötajate kaasatuse olemus seisneb selles, et nad pingutavad ilma käskimata ning kaasatus ja coachimine on omavahel otseselt seotud.

Loe lähemalt