Koolituse eesmärk

 • Teadvustada ja harjutada erinevaid juhtimismeetodeid ning tehnikaid.
 • Anda oskused töökeskkonna loomiseks, kus inimesed tahavad töötada ning üheskoos soovitud tulemusi saavutada.

Koolitusele on oodatud

 • Juhid, kes soovivad oma senist juhtimiskogemust analüüsida.
 • Juhid, kes tahavad saada uusi ideid ja praktilisi oskusi inimeste kaasamiseks ning nende tulemuste parandamiseks.

Koolituse tulemused

 • Õpid, kuidas juhtida inimesi nii, et nad tahavad koos sinuga organisatsiooni arengule pühenduda.
 • Saad teadlikuks, milline roll on töötajate pühendumisel, strateegial ja eesmärkidel ning kuidas need toetavad juhtimist.
 • Teadvustad ja õpid kasutama töötajate erinevatest isikuomadustest tulenevaid juhtimisvõtteid.
 • Õpid ja harjutad kasutama hoolivat ning samas nõudlikke juhtimisvõtteid.
 • Saad teada, millest sõltub töötajate pühendumine ja kuidas neid elemente igapäevaselt kasutada.
 • Oled loonud endale arenguülesanded juhina ja alustanud nende elluviimist.

Koolituse ülesehitus

 • Tegemist on 2  päevase juhtimistreeninguga, kus on sujuvalt integreeritud teooria ja praktilised harjutused ning iseseisev kodutöö.
 • Teooria puudutab põhilisi inimesekeskse juhtimismeetodi elemente, mida hiljem harjutatakse praktikal. See koosneb erinevatest ülesannetest ja aruteludest, mida lahendatakse nii iseseisvalt kui ka grupis.
 • Sulle antakse kaasa materjalid, mis võimaldavad koolituspäevade vahel ja peale koolitust praktiseerida treeningul õpitut.
 • Vajadusel toimub järelkohtumine, et kinnistada koolitusel omandatud oskusi.
 • Soovi korral pakun personaalset coachingut oma juhtimiskäitumise muutmiseks.