Coachingu eesmärk

Coachingu eesmärgiks on aidata sul avastada enda sisemine varjatud potentsiaal ja suurendada sinu enesekindlust ning eneseteadlikkust.
Seda kõike selleks, et leida lahendused sinu ees seisvatele erinevatele väljakutsetele ja olla oma tegevustes parim.
Coachina olen sulle sellel teel abiks ja toeks.

Coachinguga saavutatavad tulemused

Tuginedes oma isiklikule kogemusele nii juhi, coachi kui coacheena võin öelda, et coaching on väga tõhus meetod inimese arengule tõuke andmiseks ja tulemuste parandamiseks.

Coachingu tulemusena:

  • oled sa seadnud enda arenguks ambitsioonikad eesmärgid;
  • oled sa enesekindlam ja teadlikum oma probleemidest ning oskad neid lahendada;
  • oled sa avastanud oma varjatud potentsiaali ja oskad seda realiseerida;
  • oled sa muutnud oma käitumismustreid ja saavutanud seatud eesmärgid või loonud selleks eeldused;
  • oled sa oma igapäevases töös tulemuslikum;
  • oled sa parandanud suhteid kolleegidega ning töö ja isiklik elu tasakaalu.

 

Põhimõtted

Coachingu protsessi pikkus
Kuna kõik inimese arenguga seotu, võtab aega, siis toimub coachingu protsess tavaliselt kohtumiste seeriatena. Ühe kohtumise pikkus 1,5-2 tundi. Sõltuvalt coachingu eesmärkidest ja tulemusootustest, on kogu protsessi pikkus 6-12 kuud.

Teadus coachingu taga
Coachingu protsess ja metoodika põhineb John Whitmore’i juhtimise ja juhendamisega seotud põhimõtetel ning teoorial. Lisaks on need ühendatud John Blakey ja Ian Day Challenging Coaching metoodikaga.

Millal coaching toimib?
Coaching toimib edukalt ja on tulemuslik ainult siis, kui sa ise tahad tegeleda enda arenguga, soovid muutusi ja oled valmis sellesse  protsessi ka tõsiselt panustama.

Ilma nõustamiseta ei saavuta sa ühelgi alal oma maksimaalset potentsiaali.
See on võimatu.
Sa võid olla hea, isegi kõikidest teistest parem olla. Aga ilma välise sisendita ei saa sa iial nii heaks, kui sa võiksid olla.
Me kõik oleme paremad, kui keegi meid vaatab ja hindab. Iseenda hindamine on abiks, aga teistepoolte hindamine on hädavajalik.

Andy StanleyThe Next Generation Leader

Coaching juhtidele

Juhina oled sa tavapäraselt erinevate probleemide ja väljakutsete ees ning sul võib tekkida kõhklusi õigete valikute tegemisel ja otsuste langetamisel ning ka selles, mis järjekorras asuda neid realiseerima. Coaching on see viis, aeg ja koht, mille käigus on võimalik määratleda enda jaoks läbimõeldud ja õiged valikud.

Loe lähemalt

Coaching meeskondadele

Meeskond ja eelkõige selle tõhus toimimine on eelduseks ja vahendiks klientidele oodatud lisaväärtuse loomisel ja eesmärkide saavutamisel. Igal meeskonnaliikmel on selles oma roll ja alameesmärgid. Meeskonna coaching aitab parandada omavahelist usaldust ja keskenduda eelkõige ühistele tulemustele.

Loe lähemalt