Ärikasvu coaching

Koostöös firmaga Empowerment aitan juhtidel rakendada juhtimissüsteemi, mis kiiresti ja jätkusuutlikult parandab meeskonna sooritusvõimet ning tulemusi.

 

Edu valem

 • Fookus
  • Saavutad vaid selle millele pühendud
  • Loome võidustrateegia ning fokuseerimine igapäeva tegevused selle elluviimisele
 • Meeskond
  • Õiged inimesed teevad õigeid asju õigesti
  • Selgus milliseid rolle võiduks on vaja
 • Kultuur
  • Lihtsad ja selged koostööreeglid muudavad töö tegemise tulemuslikuks

 

Juhtimissüsteem GBF (Get Big Fast)

 • Toimivad süsteemid ja protsessid, mis tagavad inimeste igapäevaste tegevuste joondatuse organisatsiooni visiooni ja strateegia elluviimisele ehk arengule
 • Toimib tasakaal asjaosaliste rahulolu ning protsesside efektiivsuse vahel
 • Selgus ootustes ja läbipaistvus, loovad eelduse, et asjad saavad tehtud ning pidevalt otsitakse võimalusi, kuidas vähemaga saavutada rohkem
 • Usaldust ja iseseisvat otsustamist toetavad protsessid tagavad organisatsioonile kiire ning evolutsioonilise arengu