Koolituse eesmärk

 • Anda juhtidele esmane arusaamine ja oskused juhtida nagu coach, et saavutada õige tasakaal karmi nõudlikkuse ning toetava julgustamise vahel.

Koolitusele on oodatud:

 • juhid, kes näevad, et ainult käskude, keeldude ja kontrolliga ei ole võimalik saavutada soovitud tulemusi;
 • juhid, kes tunnetavad, et rahulolevaid ja pühendunud töötajaid ei saa iganenud meetodeid järgides;
 • juhid, kes otsivad lahendust, kuidas inimeste juhtimist muuta.

Koolituse tulemusena juhid:

 • teavad, kuidas coachi stiilis juhtimine lahendab paljud juhtimisprobleemid;
 • teavad ja oskavad arvesse võtta coachi stiilis juhtimise mõjusid igapäevases töös (sh koosolekute korraldamisel ja muudatuste juhtimisel);
 • teavad ja on harjutanud coachingu põhioskusi (sh kuulamine, küsimine ja tagasiside andmine);
 • tunnevad, et oskavad ja tahavad oma uusi kompetentse arendada.

Koolituse ülesehitus

 • Tegemist on 2 päevase treeninguga, kus on sujuvalt ühendatud teooria, praktilised harjutused ning iseseisev kodutöö.
 • Teooria osas kummutame vääruskumusi traditsioonilise juhtimisstiili suutlikkusest ning vaatame, millist käitumist ja mõtteviisi on vaja, et olla coachi stiilis juht.
 • Praktika osas harjutame juhtiva coachi mudelit ning hõlmab iseseisvaid harjutusi, grupiülesandeid ja arutelusid.
 • Kõik materjalid antakse peale koolitust kaasa, mis võimaldab edaspidi treeningul õpitut ja kogetut praktiseerida.
 • Peale koolitust saab, kaasa antavate materjalide alusel, praktiseerida treeningul õpitut ja kogetut.
 • Soovi korral pakun personaalset või meeskondlikku coachingut selle juhtimisstiili elementide harjutamiseks.