Mentorlus ja nõustamine

Olles rohkem kui 25 aastat töötanud erinevate tööstus- ja tootmisettevõtete juhina, olen olnud osaline ja sageli eestvedaja ning täideviija väga erinevate olukordade lahendamisel.

Näiteks:

– organisatsiooni eesmärgistamine läbi visiooni, missiooni ja tulemusnäitajate
– organisatsiooni juhtimismudeli ja äriprotsesside ümberkorraldamine (sh mittepõhitegevuse allhankesse üleviimine ja müügitegevuse konsolideerimine);
– uute toodete arendamine ja uuele tootele üleminek;
– uute tootmistehnoloogiliste lahenduste kasutuselevõtt ja juurutamine (sh One Peace Flow, Lean tootmine, 5S);
– ühisettevõtte loomine, tootmisettevõtte saneerimine, projektijuhtimismudeli rakendamine tootmisettevõttes;
– tehase üleviimine ühest asukohast teise, uute tootmisliinide üle toomine grupi teistest üksustest ja nende töösse rakendamine.

 

Kellele ja tulemused

– Minu mentorlus ja nõustamisteenus hõlmab kõiki ülaltoodud teemasid.
– Sobib alustavatele ja kasvavatele ettevõtetele, kes soovivad vähendada riske, olla kindlad oma valikutes ning parandada tulemusi.